کمک مالی

پیش‌بینی هزینه‌های سال جاری ۴۰۰ میلیون تومان است. این هزینه‌ها حق‌الزحمۀ مدرسین، عوامل پژوهشی و ارزیابی پروژه و پشتیبانی پروژه، رفت و آمد، اقامت، تأمین وسایل و ابزار کارگاه‌ها، تولید محتوای دیجیتال، خرید کتاب برای ۴۰۰۰ دانش‌آموز و ۲۰۰ معلم را شامل می‌شود. آموزش گروهِ ویژه‌ای از معلمان، اجرای پایلوت در یک مرکز آموزشی و توان‌مندسازی گروهی از مولوی‌-معلم‌ها نیز سه پروژۀ جنبیِ ناگزیر در این مسیر‌ خواهد بود.

ردیف موضوع توضیح هزینه (میلیون تومان)
۱ حق‌الزحمه مدرسین کارگاه ۵ کارگاه حضوری ۲۰
۲ اقامت و رفت و آمد ۱۰ بار در سال ۳۰
۳ عوامل اجرایی، پژوهشی و … سالانه ۵۰
۴ تولید محتوای مجازی ۱۹ دوره ۴۰
۵ کتاب‌های دوره ۴۰۰۰ دانش‌آموز ۲۰۰ مدرسه ۵۰
۶ سه پروژۀ جانبی مولوی‌ها/ پایلوت مدرسه/ آموزش مربی ۱۵۰
۷ هزینه‌های جاری (سایت و نیروی پشتیبانی و …) ۵۰
۸ هزینه‌های پیش‌بینی نشده ۱۰
جمع کل هزینه سالانه ۴۰۰

شماره کارت موسسه:

۶۱۰۴-۳۳۷۶-۴۶۹۸-۶۹۰۹

شماره حساب موسسه:

IR14-0120-0000-0000-8308-8173-46

بانک ملت-شعبه بلوار دریا- موسسه دانایار اندیشه