درباره ما

در آبانماه 1394 جمعی از فارغ التحصیلان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)با هدف انجام فعالیت های عام المنفعه گرد آمدند.

زمینه های کاری مختلف از جمله خدمات درمانی و بهداشت ، آموزش ، فقر زدایی ، مقاوم سازی و سایر موارد با بضاعت تجربه‌ی  بانیان که عمدتاً دانش آموخته رشته های مهندسی و پزشکی هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از آنجائی‌که برخورداری از زندگی شایسته تمام مردمان در این سرزمین کهن دغدغه ی اصلی و مشترک جمع بوده است ، توسعه پایدار با رویکرد توانمند سازی و بومی سازی، مسیر قابل حصول این مهم شناخته شد. در این راستا آموزش کلید واژه و شاه بیت بالندگی و راه‌گشای پیشرفت و توسعه در کنار حفظ محیط زیست و ثروت‌های بین نسلی است.

کودکی بی شک اثر بخش ترین سن برای آموزش مفاهیم بنیادی ، فرهنگی و کارکردهای اجتماعی می باشد. عدالت اجتماعی و در ذیل آن عدالت آموزشی سر لوحه‌ی هر اقدام ماندگار در این حوزه است. لذا نگاه به آموزش درمحدوده‌ی 5 تا 9 سال در مناطق کم برخوردار با الویت اقلیت‌های مرزنشین به ویژه در جنوب شرق کشور، چشم انداز فعالیت گروه تعیین شد.

Back To Top