هم‌یاری در قالب آموزشگر

توان‌مندسازی مربیان از مسیر کنش‌های نقادانه‌ی آن‌ها خواهد گذشت. آموزش مربیان در این دیدگاه صرفاً انتقال یک سری دانش و معلومات حوزه‌ی تربیت نخواهد بود و آنها به صورت فعال درگیر فرایند آموزش خواهند شد. روش‌های مناسب در این رویکرد، روش‌هایی است که بتواند به مربی کمک کند تا با تغییرات جزئی و کلی در کلاس درس، محتوا و شیوه‌ی تدریس، بستری فراهم آورد تا سطح یادگیری کودکان بهبود یابد.

این آموزش‌ها با تکیه بر شیوه‌های تعاملی و بهره‌گیری از امکانات فضای مجازی بعضاً جلسه‌های حضوری، کنش‌های مربیان را نشانه رفته و گام به گام در ارتقا و بهبود کیفیت این کنش‌گری‌ها پیش خواهد رفت.

 

محتوای آموزشی

در این پروژه سه دسته محتوا وجود دارد. محتوای نگرشی شامل آشنایی با نظریه‌های آموزشی، روش‌های تدریس، ابزارهای معلمی، مدیریت کلاس درس، شیوه‌های ارزش‌یابی، پژوهش در کلاس درس؛ محتوای مهارتی شامل مهارت‌هایی که مستقل از رویکرد و روش معلم توان‌مندی‌های او را افزایش می‌دهد و کارآمدی تلاش معلم را بالا می‌برد و محتوای موضوعی شامل روش تدریس دروس رسمی. بدیهی است که اگر بستر یادگیری کودکان با نیازهای زندگی روزمره‌ی آنها ارتباط نداشته باشد، تلاش‌های مربی بی‌اثر یا کم‌اثر خواهد بود. بنابراین، در خیلی از موارد نیاز است که محتوای دروس با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعیِ دانش‌آموزان بومی‌سازی شود.

 

ابزارهای مورد استفاده

درس‌نامه‌های الکترونیکی، وبینار، ارزش‌یابی‌های مستمر، فیلم و انیمیشن، اپلیکیشن‌های کاربردی و … از جمله ابزارهایی است که در کنار کارگاه‌‌های حضوری در این پروژه به کار گرفته خواهد شد. این ابزارها در خدمت برنامه‌ای قرار خواهند گرفت که در یک بستر مجازی امکان تولید داده‌های تحلیلی را فراهم می‌آورد.

 

در این راه همراهی و کمک‌های مربیان با تجربه‌های بومی مناسب می‌تواند ما را در رسیدن به هدف یاری کند