کمک مالی

پیش‌بینی هزینه‌های سال جاری 400 میلیون تومان است. این هزینه‌ها حق‌الزحمۀ مدرسین، عوامل پژوهشی و ارزیابی پروژه و پشتیبانی پروژه، رفت و آمد، اقامت، تأمین وسایل و ابزار کارگاه‌ها، تولید محتوای دیجیتال، خرید کتاب برای 4000 دانش‌آموز و 200 معلم را شامل می‌شود. آموزش گروهِ ویژه‌ای از معلمان، اجرای پایلوت در یک مرکز آموزشی و توان‌مندسازی گروهی از مولوی‌-معلم‌ها نیز سه پروژۀ جنبیِ ناگزیر در این مسیر‌ خواهد بود.

ردیف موضوع توضیح هزینه (میلیون تومان)
1 حق‌الزحمه مدرسین کارگاه 5 کارگاه حضوری 20
2 اقامت و رفت و آمد 10 بار در سال 30
3 عوامل اجرایی، پژوهشی و … سالانه 50
4 تولید محتوای مجازی 19 دوره 40
5 کتاب‌های دوره 4000 دانش‌آموز 200 مدرسه 50
6 سه پروژۀ جانبی مولوی‌ها/ پایلوت مدرسه/ آموزش مربی 150
7 هزینه‌های جاری (سایت و نیروی پشتیبانی و …) 50
8 هزینه‌های پیش‌بینی نشده 10
جمع کل هزینه سالانه 400

شماره کارت موسسه:

6104-3376-4698-6909

شماره حساب موسسه:

IR14-0120-0000-0000-8308-8173-46

بانک ملت-شعبه بلوار دریا- موسسه دانایار اندیشه