دسته: اخبار داخلی

امضای تفاهم‌نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

  در آذرماه سال 1395  تفاهم نامه ای با اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به منظور همکاری برای فعالیت‌های آموزشی در استان امضا شد تا برنامه های دانایار در طول سه سال اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد.

Back To Top