دسته: خدمات

طراحی دوره‌های آموزشی

موسسه دانایار آمادگی دارد با توجه به شرایط درخواست کنندگان و انجام نیازسنجی‌های لازم برای موسسات، مراکز آموزشی و سایر نهادهای آموزشی دوره‌های مرتبط با برنامه‌های خود شامل مهارت‌های سواد آموزی، مهارت‌های علوم و ریاضیات،ارزیابی و …  طراحی و اجرا نماید. danayaaradmin@ اینستاگرام: danayarinstitute@

Back To Top